चोघडिया -9/5/2021

चोघडिया -9/5/2021

चोघडिया -9/5/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:34:34 –   07:15:21
चल  07:15:21 –   08:56:09
लाभ  08:56:09 –   10:36:56
अमृत  10:36:56 –   12:17:44
काल  12:17:44 –   13:58:32
शुभ  13:58:32 –   15:39:19
रोग  15:39:19 –   17:20:07
उद्वेग  17:20:07 –   19:00:54
शुभ  19:00:54 –   20:20:02
अमृत  20:20:02 –   21:39:09
चल  21:39:09 –   22:58:16
रोग  22:58:16 –   24:17:23
काल  24:17:23 –   25:36:30
लाभ  25:36:30 –   26:55:37
उद्वेग  26:55:37 –   28:14:44
शुभ  28:14:44 –   29:33:52

ReplyForward