चोघडिया -9/06/2021

चोघडिया -9/06/2021

चोघडिया -9/06/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

 


लाभ  05:22:35 –   07:07:00
अमृत  07:07:00 –   08:51:25
काल  08:51:25 –   10:35:51
शुभ  10:35:51 –   12:20:15
रोग  12:20:15 –   14:04:40
उद्वेग  14:04:40 –   15:49:05
चल  15:49:05 –   17:33:30
लाभ  17:33:30 –   19:17:55
उद्वेग  19:17:56 –   20:33:30
शुभ  20:33:30 –   21:49:05
अमृत  21:49:05 –   23:04:40
चल  23:04:40 –   24:20:14
रोग  24:20:14 –   25:35:49
काल  25:35:49 –   26:51:24
लाभ  26:51:24 –   28:06:59
उद्वेग  28:06:59 –   29:22:33
ReplyForward