चोघडिया -9/01/2022

चोघडिया -9/01/2022

चोघडिया -9/01/2022 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
उद्वेग  07:15:15 –   08:33:30
चल  08:33:30 –   09:51:44
लाभ  09:51:44 –   11:09:59
अमृत  11:09:59 –   12:28:13
काल  12:28:13 –   13:46:28
शुभ  13:46:28 –   15:04:42
रोग  15:04:42 –   16:22:57
उद्वेग  16:22:57 –   17:41:12
शुभ  17:41:12 –   19:22:57
अमृत  19:22:57 –   21:04:43
चल  21:04:43 –   22:46:29
रोग  22:46:29 –   24:28:15
काल  24:28:15 –   26:10:01
लाभ  26:10:01 –   27:51:47
उद्वेग  27:51:47 –   29:33:33
शुभ  29:33:33 –   31:15:19
ReplyForward