चोघडिया -8/9/2021

चोघडिया -8/9/2021

चोघडिया -8/9/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  06:02:15 –   07:36:22
अमृत  07:36:22 –   09:10:29
काल  09:10:29 –   10:44:35
शुभ  10:44:35 –   12:18:42
रोग  12:18:42 –   13:52:49
उद्वेग  13:52:49 –   15:26:55
चल  15:26:55 –   17:01:02
लाभ  17:01:02 –   18:35:08
उद्वेग  18:35:09 –   20:01:06
शुभ  20:01:06 –   21:27:03
अमृत  21:27:03 –   22:53:00
चल  22:53:00 –   24:18:57
रोग  24:18:57 –   25:44:54
काल  25:44:54 –   27:10:51
लाभ  27:10:51 –   28:36:48
उद्वेग  28:36:48 –   30:02:45

ReplyForward