चोघडिया -8/4/2021

चोघडिया -8/4/2021

चोघडिया -8/4/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

 
शुभ  06:03:57 –   07:38:48
रोग  07:38:48 –   09:13:39
उद्वेग  09:13:39 –   10:48:30
चल  10:48:30 –   12:23:21
लाभ  12:23:21 –   13:58:12
अमृत  13:58:12 –   15:33:03
काल  15:33:03 –   17:07:54
शुभ  17:07:54 –   18:42:44
अमृत  18:42:44 –   20:07:45
चल  20:07:45 –   21:32:46
रोग  21:32:46 –   22:57:47
काल  22:57:47 –   24:22:48
लाभ  24:22:48 –   25:47:48
उद्वेग  25:47:48 –   27:12:49
शुभ  27:12:49 –   28:37:50
अमृत  28:37:50 –   30:02:51

ReplyForward