चोघडिया -8/10/2021

चोघडिया -8/10/2021

चोघडिया -8/10/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  06:17:30 –   07:45:16
लाभ  07:45:16 –   09:13:02
अमृत  09:13:02 –   10:40:48
काल  10:40:48 –   12:08:35
शुभ  12:08:35 –   13:36:21
रोग  13:36:21 –   15:04:07
उद्वेग  15:04:07 –   16:31:53
चल  16:31:53 –   17:59:40
रोग  17:59:39 –   19:31:57
काल  19:31:57 –   21:04:16
लाभ  21:04:16 –   22:36:34
उद्वेग  22:36:34 –   24:08:52
शुभ  24:08:52 –   25:41:10
अमृत  25:41:10 –   27:13:28
चल  27:13:28 –   28:45:46
रोग  28:45:46 –   30:18:04

ReplyForward