चोघडिया -7/4/2021

चोघडिया -7/4/2021

चोघडिया -7/4/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  06:05:04 –   07:39:43
अमृत  07:39:43 –   09:14:21
काल  09:14:21 –   10:48:59
शुभ  10:48:59 –   12:23:38
रोग  12:23:38 –   13:58:16
उद्वेग  13:58:16 –   15:32:54
चल  15:32:54 –   17:07:32
लाभ  17:07:32 –   18:42:11
उद्वेग  18:42:11 –   20:07:24
शुभ  20:07:24 –   21:32:37
अमृत  21:32:37 –   22:57:51
चल  22:57:51 –   24:23:04
रोग  24:23:04 –   25:48:17
काल  25:48:17 –   27:13:31
लाभ  27:13:31 –   28:38:44
उद्वेग  28:38:44 –   30:03:57