चोघडिया -7/11/2021

चोघडिया -7/11/2021

चोघडिया -7/11/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

🔅उद्वेग  06:37:06 –   07:58:59

🔅चल  07:58:59 –   09:20:52

🔅लाभ  09:20:52 –   10:42:44

🔅अमृत  10:42:44 –   12:04:37

🔅काल  12:04:37 –   13:26:30

🔅शुभ  13:26:30 –   14:48:22

🔅रोग  14:48:22 –   16:10:15

🔅उद्वेग  16:10:15 –   17:32:07

🔅शुभ  17:32:07 –   19:10:21

🔅अमृत  19:10:21 –   20:48:34

🔅चल  20:48:34 –   22:26:47

🔅रोग  22:26:47 –   24:05:00

🔅काल  24:05:00 –   25:43:13

🔅लाभ  25:43:13 –   27:21:26

🔅उद्वेग  27:21:26 –   28:59:39

🔅शुभ  28:59:39 –   30:37:52