चोघडिया -6/6/2021

चोघडिया -6/6/2021

चोघडिया -6/6/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:22:48 –   07:07:02
चल  07:07:02 –   08:51:16
लाभ  08:51:16 –   10:35:29
अमृत  10:35:29 –   12:19:43
काल  12:19:43 –   14:03:56
शुभ  14:03:56 –   15:48:10
रोग  15:48:10 –   17:32:23
उद्वेग  17:32:23 –   19:16:37
शुभ  19:16:37 –   20:32:22
अमृत  20:32:22 –   21:48:08
चल  21:48:08 –   23:03:54
रोग  23:03:54 –   24:19:40
काल  24:19:40 –   25:35:26
लाभ  25:35:26 –   26:51:12
उद्वेग  26:51:12 –   28:06:58
शुभ  28:06:58 –   29:22:43

ReplyForward