चोघडिया -6/10/2021

चोघडिया -6/10/2021

चोघडिया -6/10/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  06:16:24 –   07:44:35
अमृत  07:44:35 –   09:12:46
काल  09:12:46 –   10:40:58
शुभ  10:40:58 –   12:09:09
रोग  12:09:09 –   13:37:20
उद्वेग  13:37:20 –   15:05:32
चल  15:05:32 –   16:33:43
लाभ  16:33:43 –   18:01:55
उद्वेग  18:01:55 –   19:33:471
शुभ  19:33:47 –   21:05:40
अमृत  21:05:40 –   22:37:33
चल  22:37:33 –   24:09:26
रोग  24:09:26 –   25:41:18
काल  25:41:18 –   27:13:11
लाभ  27:13:11 –   28:45:04
उद्वेग  28:45:04 –   30:16:57

ReplyForward