चोघडिया -6/1/2022

चोघडिया -6/1/2022

चोघडिया -6/1/2022 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  07:14:57 –   08:32:57
रोग  08:32:57 –   09:50:57
उद्वेग  09:50:57 –   11:08:56
चल  11:08:56 –   12:26:56
लाभ  12:26:56 –   13:44:55
अमृत  13:44:55 –   15:02:55
काल  15:02:55 –   16:20:54
शुभ  16:20:54 –   17:38:54
अमृत  17:38:54 –   19:20:55
चल  19:20:55 –   21:02:56
रोग  21:02:56 –   22:44:58
काल  22:44:58 –   24:26:59
लाभ  24:26:59 –   26:09:00
उद्वेग  26:09:00 –   27:51:02
शुभ  27:51:02 –   29:33:03
अमृत  29:33:03 –   31:15:05
ReplyForward