चोघडिया -5/5/2021

चोघडिया -5/5/2021

चोघडिया -5/5/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  05:36:47 –   07:17:05
रोग  07:17:05 –   08:57:22
उद्वेग  08:57:22 –   10:37:39
चल  10:37:39 –   12:17:56
लाभ  12:17:56 –   13:58:13
अमृत  13:58:13 –   15:38:30
काल  15:38:30 –   17:18:47
शुभ  17:18:47 –   18:59:05
अमृत  18:59:05 –   20:18:42
चल  20:18:42 –   21:38:19
रोग  21:38:19 –   22:57:56
काल  22:57:56 –   24:17:33
लाभ  24:17:33 –   25:37:10
उद्वेग  25:37:10 –   26:56:47
शुभ  26:56:47 –   28:16:24
अमृत  28:16:24 –   29:36:02

ReplyForward