चोघडिया -4/7/2021

चोघडिया -4/7/2021

चोघडिया -4/7/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:27:40 –   07:12:04
चल  07:12:04 –   08:56:29
लाभ  08:56:29 –   10:40:53
अमृत  10:40:53 –   12:25:18
काल  12:25:18 –   14:09:43
शुभ  14:09:43 –   15:54:07
रोग  15:54:07 –   17:38:32
उद्वेग  17:38:32 –   19:22:56
शुभ  19:22:57 –   20:38:35
अमृत  20:38:35 –   21:54:13
चल  21:54:13 –   23:09:52
रोग  23:09:52 –   24:25:30
काल  24:25:30 –   25:41:09
लाभ  25:41:09 –   26:56:47
उद्वेग  26:56:47 –   28:12:26
शुभ  28:12:26 –   29:28:04

ReplyForward