चोघडिया -4/4/2021

चोघडिया -4/4/2021

चोघडिया -4/4/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  06:08:28 –   07:42:29
चल  07:42:29 –   09:16:29
लाभ  09:16:29 –   10:50:29
अमृत  10:50:29 –   12:24:30
काल  12:24:30 –   13:58:30
शुभ  13:58:30 –   15:32:30
रोग  15:32:30 –   17:06:30
उद्वेग  17:06:30 –   18:40:31
शुभ  18:40:31 –   20:06:22
अमृत  20:06:22 –   21:32:13
चल  21:32:13 –   22:58:04
रोग  22:58:04 –   24:23:56
काल  24:23:56 –   25:49:47
लाभ  25:49:47 –   27:15:38
उद्वेग  27:15:38 –   28:41:29
शुभ  28:41:29 –   30:07:21

ReplyForward