चोघडिया -4/11/2021

चोघडिया -4/11/2021

चोघडिया -4/11/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  06:34:53 –   07:57:17
रोग  07:57:17 –   09:19:42
उद्वेग  09:19:42 –   10:42:06
चल  10:42:06 –   12:04:31
लाभ  12:04:31 –   13:26:56
अमृत  13:26:56 –   14:49:20
काल  14:49:20 –   16:11:45
शुभ  16:11:45 –   17:34:09
अमृत  17:34:09 –   19:11:50
चल  19:11:50 –   20:49:31
रोग  20:49:31 –   22:27:12
काल  22:27:12 –   24:04:53
लाभ  24:04:53 –   25:42:34
उद्वेग  25:42:34 –   27:20:15
शुभ  27:20:15 –   28:57:56
अमृत  28:57:56 –   30:35:37

ReplyForward