चोघडिया -4/08/2021

चोघडिया -4/08/2021

चोघडिया -4/08/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:43:48 –   07:24:36
अमृत  07:24:36 –   09:05:24
काल  09:05:24 –   10:46:12
शुभ  10:46:12 –   12:27:01
रोग  12:27:01 –   14:07:49
उद्वेग  14:07:49 –   15:48:37
चल  15:48:37 –   17:29:25
लाभ  17:29:25 –   19:10:14
उद्वेग  19:10:14 –   20:29:30
शुभ  20:29:30 –   21:48:46
अमृत  21:48:46 –   23:08:02
चल  23:08:02 –   24:27:18
रोग  24:27:18 –   25:46:34
काल  25:46:34 –   27:05:50
लाभ  27:05:50 –   28:25:06
उद्वेग  28:25:06 –   29:44:22

ReplyForward