चोघडिया -31/12/2021

चोघडिया -31/12/2021

चोघडिया -31/12/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  07:13:29 –   08:31:06
लाभ  08:31:06 –   09:48:43
अमृत  09:48:43 –   11:06:19
काल  11:06:19 –   12:23:56
शुभ  12:23:56 –   13:41:33
रोग  13:41:33 –   14:59:09
उद्वेग  14:59:09 –   16:16:46
चल  16:16:46 –   17:34:23
रोग  17:34:22 –   19:16:49
काल  19:16:49 –   20:59:16
लाभ  20:59:16 –   22:41:42
उद्वेग  22:41:42 –   24:24:09
शुभ  24:24:09 –   26:06:36
अमृत  26:06:36 –   27:49:02
चल  27:49:02 –   29:31:29
रोग  29:31:29 –   31:13:55
ReplyForward