चोघडिया -31/10/2021

चोघडिया -31/10/2021

चोघडिया -31/10/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
उद्वेग  06:31:59 –   07:55:08
चल  07:55:08 –   09:18:17
लाभ  09:18:17 –   10:41:26
अमृत  10:41:26 –   12:04:35
काल  12:04:35 –   13:27:44
शुभ  13:27:44 –   14:50:53
रोग  14:50:53 –   16:14:02
उद्वेग  16:14:02 –   17:37:11
शुभ  17:37:11 –   19:14:07
अमृत  19:14:07 –   20:51:03
चल  20:51:03 –   22:28:00
रोग  22:28:00 –   24:04:56
काल  24:04:56 –   25:41:53
लाभ  25:41:53 –   27:18:49
उद्वेग  27:18:49 –   28:55:46
शुभ  28:55:46 –   30:32:42
ReplyForward