चोघडिया -30/07/2021

चोघडिया -30/07/2021

चोघडिया -30/07/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:40:58 –   07:22:33
लाभ  07:22:33 –   09:04:09
अमृत  09:04:09 –   10:45:44
काल  10:45:44 –   12:27:20
शुभ  12:27:20 –   14:08:56
रोग  14:08:56 –   15:50:31
उद्वेग  15:50:31 –   17:32:07
चल  17:32:07 –   19:13:42
रोग  19:13:42 –   20:32:11
काल  20:32:11 –   21:50:40
लाभ  21:50:40 –   23:09:08
उद्वेग  23:09:08 –   24:27:37
शुभ  24:27:37 –   25:46:06
अमृत  25:46:06 –   27:04:34
चल  27:04:34 –   28:23:03
रोग  28:23:03 –   29:41:31

ReplyForward