चोघडिया -30/06/2021

चोघडिया -30/06/2021

चोघडिया -30/06/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:26:09 –   07:10:45
अमृत  07:10:45 –   08:55:21
काल  08:55:21 –   10:39:57
शुभ  10:39:57 –   12:24:34
रोग  12:24:34 –   14:09:10
उद्वेग  14:09:10 –   15:53:46
चल  15:53:46 –   17:38:22
लाभ  17:38:22 –   19:22:59
उद्वेग  19:22:59 –   20:38:25
शुभ  20:38:25 –   21:53:51
अमृत  21:53:51 –   23:09:18
चल  23:09:18 –   24:24:44
रोग  24:24:44 –   25:40:11
काल  25:40:11 –   26:55:37
लाभ  26:55:37 –   28:11:04
उद्वेग  28:11:04 –   29:26:30

ReplyForward