चोघडिया -30/05/2021

चोघडिया -30/05/2021

चोघडिया -30/05/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

 उद्वेग  05:24:07 –   07:07:45
चल  07:07:45 –   08:51:23
लाभ  08:51:23 –   10:35:01
अमृत  10:35:01 –   12:18:39
काल  12:18:39 –   14:02:16
शुभ  14:02:16 –   15:45:54
रोग  15:45:54 –   17:29:32
उद्वेग  17:29:32 –   19:13:10
शुभ  19:13:10 –   20:29:30
अमृत  20:29:30 –   21:45:50
चल  21:45:50 –   23:02:11
रोग  23:02:11 –   24:18:31
काल  24:18:31 –   25:34:51
लाभ  25:34:51 –   26:51:12
उद्वेग  26:51:12 –   28:07:32
शुभ  28:07:32 –   29:23:52

ReplyForward