चोघडिया -3/6/2021

चोघडिया -3/6/2021

चोघडिया -3/6/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  05:23:14 –   07:07:14
रोग  07:07:14 –   08:51:14
उद्वेग  08:51:14 –   10:35:13
चल  10:35:13 –   12:19:13
लाभ  12:19:13 –   14:03:13
अमृत  14:03:13 –   15:47:12
काल  15:47:12 –   17:31:12
शुभ  17:31:12 –   19:15:12
अमृत  19:15:12 –   20:31:1
1चल  20:31:11 –   21:47:10
रोग  21:47:10 –   23:03:09
काल  23:03:09 –   24:19:08
लाभ  24:19:08 –   25:35:07
उद्वेग  25:35:07 –   26:51:06
शुभ  26:51:06 –   28:07:05
अमृत  28:07:05 –   29:23:05

ReplyForward