चोघडिया -3/11/2021

चोघडिया -3/11/2021

चोघडिया -3/11/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
लाभ  06:34:09 –   07:56:44
अमृत  07:56:44 –   09:19:20
काल  09:19:20 –   10:41:55
शुभ  10:41:55 –   12:04:31
रोग  12:04:31 –   13:27:06
उद्वेग  13:27:06 –   14:49:41
चल  14:49:41 –   16:12:17
लाभ  16:12:17 –   17:34:52
उद्वेग  17:34:52 –   19:12:22
शुभ  19:12:22 –   20:49:52
अमृत  20:49:52 –   22:27:22
चल  22:27:22 –   24:04:52
रोग  24:04:52 –   25:42:22
काल  25:42:22 –   27:19:52
लाभ  27:19:52 –   28:57:22
उद्वेग  28:57:22 –   30:34:52
ReplyForward