चोघडिया -29/4/2021

चोघडिया -29/4/2021

चोघडिया -29/4/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  05:42:35 –   07:21:37
रोग  07:21:37 –   09:00:39
उद्वेग  09:00:39 –   10:39:42
चल  10:39:42 –   12:18:44
लाभ  12:18:44 –   13:57:46
अमृत  13:57:46 –   15:36:48
काल  15:36:48 –   17:15:50
शुभ  17:15:50 –   18:54:52
अमृत  18:54:52 –   20:15:43
चल  20:15:43 –   21:36:34
रोग  21:36:34 –   22:57:26
काल  22:57:26 –   24:18:17
लाभ  24:18:17 –   25:39:09
उद्वेग  25:39:09 –   27:00:00
शुभ  27:00:00 –   28:20:52
अमृत  28:20:52 –   29:41:43

ReplyForward