चोघडिया -29/12/2021

चोघडिया -29/12/2021

चोघडिया -29/12/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  07:12:50 –   08:30:22
अमृत  08:30:22 –   09:47:54
काल  09:47:54 –   11:05:25
शुभ  11:05:25 –   12:22:57
रोग  12:22:57 –   13:40:29
उद्वेग  13:40:29 –   14:58:00
चल  14:58:00 –   16:15:32
लाभ  16:15:32 –   17:33:03
उद्वेग  17:33:04 –   19:15:35
शुभ  19:15:35 –   20:58:06
अमृत  20:58:06 –   22:40:37
चल  22:40:37 –   24:23:07
रोग  24:23:07 –   26:05:38
काल  26:05:38 –   27:48:09
लाभ  27:48:09 –   29:30:40
उद्वेग  29:30:40 –   31:13:11

ReplyForward