चोघडिया -29/10/2021

चोघडिया -29/10/2021

चोघडिया -29/10/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  06:30:35 –   07:54:07
लाभ  07:54:07 –   09:17:39
अमृत  09:17:39 –   10:41:10
काल  10:41:10 –   12:04:42
शुभ  12:04:42 –   13:28:13
रोग  13:28:13 –   14:51:45
उद्वेग  14:51:45 –   16:15:16
चल  16:15:16 –   17:38:48
रोग  17:38:48 –   19:15:21
काल  19:15:21 –   20:51:55
लाभ  20:51:55 –   22:28:29
उद्वेग  22:28:29 –   24:05:03
शुभ  24:05:03 –   25:41:36
अमृत  25:41:36 –   27:18:10
चल  27:18:10 –   28:54:44
रोग  28:54:44 –   30:31:18
ReplyForward