चोघडिया -29/09/2021

चोघडिया -29/09/2021

चोघडिया -29/09/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  06:12:41 –   07:42:21
अमृत  07:42:21 –   09:12:01
काल  09:12:01 –   10:41:41
शुभ  10:41:41 –   12:11:22
रोग  12:11:22 –   13:41:02
उद्वेग  13:41:02 –   15:10:42
चल  15:10:42 –   16:40:22
लाभ  16:40:22 –   18:10:03
उद्वेग  18:10:03 –   19:40:26
शुभ  19:40:26 –   21:10:50
अमृत  21:10:50 –   22:41:13
चल  22:41:13 –   24:11:37
रोग  24:11:37 –   25:42:01
काल  25:42:01 –   27:12:24
लाभ  27:12:24 –   28:42:48
उद्वेग  28:42:48 –   30:13:1

ReplyForward