चोघडिया -29/08/2021

चोघडिया -29/08/2021

चोघडिया -29/08/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

अमृत  05:57:47 –   07:33:44
काल  07:33:44 –   09:09:42
शुभ  09:09:42 –   10:45:40
रोग  10:45:40 –   12:21:38
उद्वेग  12:21:38 –   13:57:35
चल  13:57:35 –   15:33:33
लाभ  15:33:33 –   17:09:31
अमृत  17:09:31 –   18:45:29
चल  18:45:29 –   20:09:35
रोग  20:09:35 –   21:33:41
काल  21:33:41 –   22:57:47
लाभ  22:57:47 –   24:21:53
उद्वेग  24:21:53 –   25:45:59
शुभ  25:45:59 –   27:10:05
अमृत  27:10:05 –   28:34:11
चल  28:34:11 –   29:58:17

ReplyForward