चोघडिया -27/08/2021

चोघडिया -27/08/2021

चोघडिया -27/08/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:56:15 –   07:32:49
लाभ  07:32:49 –   09:09:23
अमृत  09:09:23 –   10:45:56
काल  10:45:56 –   12:22:31
शुभ  12:22:31 –   13:59:05
रोग  13:59:05 –   15:35:39
उद्वेग  15:35:39 –   17:12:13
चल  17:12:13 –   18:48:47
रोग  18:48:47 –   20:12:16
काल  20:12:16 –   21:35:46
लाभ  21:35:46 –   22:59:16
उद्वेग  22:59:16 –   24:22:46श
ुभ  24:22:46 –   25:46:16
अमृत  25:46:16 –   27:09:46
चल  27:09:46 –   28:33:16
रोग  28:33:16 –   29:56:46

ReplyForward