चोघडिया -27/07/2021

चोघडिया -27/07/2021

चोघडिया -27/07/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
ReplyForward

अमृत  05:38:42 –   07:20:53
काल  07:20:53 –   09:03:04
शुभ  09:03:04 –   10:45:14
रोग  10:45:14 –   12:27:25
उद्वेग  12:27:25 –   14:09:35
चल  14:09:35 –   15:51:46
लाभ  15:51:46 –   17:33:56
अमृत  17:33:56 –   19:16:07
चल  19:16:07 –   20:34:00
रोग  20:34:00 –   21:51:54
काल  21:51:54 –   23:09:48
लाभ  23:09:48 –   24:27:42
उद्वेग  24:27:42 –   25:45:35
शुभ  25:45:35 –   27:03:29
अमृत  27:03:29 –   28:21:23
चल  28:21:23 –   29:39:17

ReplyForward