चोघडिया -27/06/2021

चोघडिया -27/06/2021

चोघडिया -27/06/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:25:09 –   07:09:52
चल  07:09:52 –   08:54:34
लाभ  08:54:34 –   10:39:16
अमृत  10:39:16 –   12:23:58
काल  12:23:58 –   14:08:40
शुभ  14:08:40 –   15:53:22
रोग  15:53:22 –   17:38:04
उद्वेग  17:38:04 –   19:22:46
शुभ  19:22:46 –   20:38:07
अमृत  20:38:07 –   21:53:27
चल  21:53:27 –   23:08:47
रोग  23:08:47 –   24:24:08
काल  24:24:08 –   25:39:28
लाभ  25:39:28 –   26:54:48
उद्वेग  26:54:48 –   28:10:08
शुभ  28:10:08 –   29:25:29

ReplyForward