चोघडिया -27/05/2021

चोघडिया -27/05/2021

चोघडिया -27/05/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  05:25:01 –   07:08:20
रोग  07:08:20 –   08:51:39
उद्वेग  08:51:39 –   10:34:58
चल  10:34:58 –   12:18:16
लाभ  12:18:16 –   14:01:35
अमृत  14:01:35 –   15:44:54
काल  15:44:54 –   17:28:13
शुभ  17:28:13 –   19:11:32
अमृत  19:11:31 –   20:28:10
चल  20:28:10 –   21:44:49
रोग  21:44:49 –   23:01:28
काल  23:01:28 –   24:18:07
लाभ  24:18:07 –   25:34:46
उद्वेग  25:34:46 –   26:51:25
शुभ  26:51:25 –   28:08:04
अमृत  28:08:04 –   29:24:43

ReplyForward