चोघडिया -26/08/2021

चोघडिया -26/08/2021

चोघडिया -26/08/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  05:55:43 –   07:32:29
रोग  07:32:29 –   09:09:15
उद्वेग  09:09:15 –   10:46:01
चल  10:46:01 –   12:22:47
लाभ  12:22:47 –   13:59:33
अमृत  13:59:33 –   15:36:19
काल  15:36:19 –   17:13:06
शुभ  17:13:06 –   18:49:52
अमृत  18:49:52 –   20:13:09
चल  20:13:09 –   21:36:27
रोग  21:36:27 –   22:59:45
काल  22:59:45 –   24:23:03
लाभ  24:23:03 –   25:46:21
उद्वेग  25:46:21 –   27:09:39
शुभ  27:09:39 –   28:32:57
अमृत  28:32:57 –   29:56:00

ReplyForward