चोघडिया -26/01/2022

चोघडिया -26/01/2022

चोघडिया -26/01/2022 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
लाभ  07:12:26 –   08:32:47
अमृत  08:32:47 –   09:53:07
काल  09:53:07 –   11:13:27
शुभ  11:13:27 –   12:33:47
रोग  12:33:47 –   13:54:07
उद्वेग  13:54:07 –   15:14:27
चल  15:14:27 –   16:34:47
लाभ  16:34:47 –   17:55:07
उद्वेग  17:55:07 –   19:34:44
शुभ  19:34:44 –   21:14:21
अमृत  21:14:21 –   22:53:58
चल  22:53:58 –   24:33:34
रोग  24:33:34 –   26:13:11
काल  26:13:11 –   27:52:48
लाभ  27:52:48 –   29:32:25
उद्वेग  29:32:25 –   31:12:01