चोघडिया -25/6/2021

चोघडिया -25/6/2021

चोघडिया -25/6/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:24:34 –   07:09:19
लाभ  07:09:19 –   08:54:04
अमृत  08:54:04 –   10:38:49
काल  10:38:49 –   12:23:33
शुभ  12:23:33 –   14:08:18
रोग  14:08:18 –   15:53:03
उद्वेग  15:53:03 –   17:37:48
चल  17:37:48 –   19:22:32
रोग  19:22:32 –   20:37:50
काल  20:37:50 –   21:53:07
लाभ  21:53:07 –   23:08:25
उद्वेग  23:08:25 –   24:23:42
शुभ  24:23:42 –   25:38:59
अमृत  25:38:59 –   26:54:17
चल  26:54:17 –   28:09:34
रोग  28:09:34 –   29:24:52

ReplyForward