चोघडिया -25/11/2021

चोघडिया -25/11/2021

चोघडिया -25/11/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  06:51:16 –   08:10:24
रोग  08:10:24 –   09:29:33
उद्वेग  09:29:33 –   10:48:42
चल  10:48:42 –   12:07:51
लाभ  12:07:51 –   13:27:00
अमृत  13:27:00 –   14:46:09
काल  14:46:09 –   16:05:18
शुभ  16:05:18 –   17:24:27
अमृत  17:24:26 –   19:05:23
चल  19:05:23 –   20:46:21
रोग  20:46:21 –   22:27:18
काल  22:27:18 –   24:08:15
लाभ  24:08:15 –   25:49:12
उद्वेग  25:49:12 –   27:30:09
शुभ  27:30:09 –   29:11:06
अमृत  29:11:06 –   30:52:03
ReplyForward