चोघडिया -25/08/2021

चोघडिया -25/08/2021

चोघडिया -25/08/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:55:13 –   07:32:10
अमृत  07:32:10 –   09:09:08
काल  09:09:08 –   10:46:06
शुभ  10:46:06 –   12:23:04
रोग  12:23:04 –   14:00:02
उद्वेग  14:00:02 –   15:37:00
चल  15:37:00 –   17:13:58
लाभ  17:13:58 –   18:50:55
उद्वेग  18:50:55 –   20:14:01
शुभ  20:14:01 –   21:37:08
अमृत  21:37:08 –   23:00:14
चल  23:00:14 –   24:23:20
रोग  24:23:20 –   25:46:26
काल  25:46:26 –   27:09:32
लाभ  27:09:32 –   28:32:38
उद्वेग  28:32:38 –   29:55:44

ReplyForward