चोघडिया -24/06/2021

चोघडिया -24/06/2021

चोघडिया -24/06/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

शुभ  05:24:18 –   07:09:04
रोग  07:09:04 –   08:53:50
उद्वेग  08:53:50 –   10:38:35
चल  10:38:35 –   12:23:21
लाभ  12:23:21 –   14:08:07
अमृत  14:08:07 –   15:52:52
काल  15:52:52 –   17:37:38
शुभ  17:37:38 –   19:22:24
अमृत  19:22:24 –   20:37:40
चल  20:37:40 –   21:52:56
रोग  21:52:56 –   23:08:13
काल  23:08:13 –   24:23:29
लाभ  24:23:29 –   25:38:45
उद्वेग  25:38:45 –   26:54:02
शुभ  26:54:02 –   28:09:18
अमृत  28:09:18 –   29:24:35

ReplyForward