चोघडिया -23/07/2021

चोघडिया -23/07/2021

चोघडिया -23/07/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:37:02 –   07:19:37
लाभ  07:19:37 –   09:02:12
अमृत  09:02:12 –   10:44:47
काल  10:44:47 –   12:27:22
शुभ  12:27:22 –   14:09:57
रोग  14:09:57 –   15:52:32
उद्वेग  15:52:32 –   17:35:07
चल  17:35:07 –   19:17:42
रोग  19:17:42 –   20:35:11
काल  20:35:11 –   21:52:40
लाभ  21:52:40 –   23:10:09
उद्वेग  23:10:09 –   24:27:39
शुभ  24:27:39 –   25:45:08
अमृत  25:45:08 –   27:02:37
चल  27:02:37 –   28:20:06
रोग  28:20:06 –   29:37:3

ReplyForward