चोघडिया -23/06/2021

चोघडिया -23/06/2021

चोघडिया -23/06/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:24:03 –   07:08:50
अमृत  07:08:50 –   08:53:36
काल  08:53:36 –   10:38:22
शुभ  10:38:22 –   12:23:09
रोग  12:23:09 –   14:07:55
उद्वेग  14:07:55 –   15:52:41
चल  15:52:41 –   17:37:27
लाभ  17:37:27 –   19:22:13
उद्वेग  19:22:13 –   20:37:29
शुभ  20:37:29 –   21:52:45
अमृत  21:52:45 –   23:08:00
चल  23:08:00 –   24:23:16
रोग  24:23:16 –   25:38:32
काल  25:38:32 –   26:53:47
लाभ  26:53:47 –   28:09:03
उद्वेग  28:09:03 –   29:24:19

ReplyForward