चोघडिया -23/05/2021

चोघडिया -23/05/2021

चोघडिया -23/05/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
उद्वेग  05:26:32 –   07:09:23
चल  07:09:23 –   08:52:13
लाभ  08:52:13 –   10:35:04
अमृत  10:35:04 –   12:17:54
काल  12:17:54 –   14:00:45
शुभ  14:00:45 –   15:43:35
रोग  15:43:35 –   17:26:26
उद्वेग  17:26:26 –   19:09:17
शुभ  19:09:17 –   20:26:23
अमृत  20:26:23 –   21:43:29
चल  21:43:29 –   23:00:36
रोग  23:00:36 –   24:17:42
काल  24:17:42 –   25:34:48
लाभ  25:34:48 –   26:51:55
उद्वेग  26:51:55 –   28:09:01
शुभ  28:09:01 –   29:26:08
ReplyForward