चोघडिया -23/01/2022

चोघडिया -23/01/2022

चोघडिया -23/01/2022 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
उद्वेग  07:13:29 –   08:33:23
चल  08:33:23 –   09:53:16
लाभ  09:53:16 –   11:13:10
अमृत  11:13:10 –   12:33:03
काल  12:33:03 –   13:52:57
शुभ  13:52:57 –   15:12:50
रोग  15:12:50 –   16:32:44
उद्वेग  16:32:44 –   17:52:38
शुभ  17:52:38 –   19:32:42
अमृत  19:32:42 –   21:12:46
चल  21:12:46 –   22:52:50
रोग  22:52:50 –   24:32:54
काल  24:32:54 –   26:12:58
लाभ  26:12:58 –   27:53:02
उद्वेग  27:53:02 –   29:33:06
शुभ  29:33:06 –   31:13:10