चोघडिया -22/08/2021

चोघडिया -22/08/2021

चोघडिया -22/08/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:53:39 –   07:31:12
चल  07:31:12 –   09:08:45
लाभ  09:08:45 –   10:46:18
अमृत  10:46:18 –   12:23:52
काल  12:23:52 –   14:01:25
शुभ  14:01:25 –   15:38:58
रोग  15:38:58 –   17:16:31
उद्वेग  17:16:31 –   18:54:05
शुभ  18:54:04 –   20:16:35
अमृत  20:16:35 –   21:39:06
चल  21:39:06 –   23:01:37
रोग  23:01:37 –   24:24:07
काल  24:24:07 –   25:46:38
लाभ  25:46:38 –   27:09:09
उद्वेग  27:09:09 –   28:31:40
शुभ  28:31:40 –   29:54:10
ReplyForward