चोघडिया -21/4/2021

चोघडिया -21/4/2021

चोघडिया -21/4/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:50:09 –   07:27:39
अमृत  07:27:39 –   09:05:09
काल  09:05:09 –   10:42:39
शुभ  10:42:39 –   12:20:09
रोग  12:20:09 –   13:57:39
उद्वेग  13:57:39 –   15:35:09
चल  15:35:09 –   17:12:39
लाभ  17:12:39 –   18:50:09
उद्वेग  18:50:09 –   20:12:31
शुभ  20:12:31 –   21:34:54
अमृत  21:34:54 –   22:57:16
चल  22:57:16 –   24:19:39
रोग  24:19:39 –   25:42:02
काल  25:42:02 –   27:04:24
लाभ  27:04:24 –   28:26:47
उद्वेग  28:26:47 –   29:49:10

ReplyForward