चोघडिया -21/3/2021

चोघडिया -21/3/2021

चोघडिया -21/3/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan


उद्वेग  06:24:41 –   07:55:41
चल  07:55:41 –   09:26:41
लाभ  09:26:41 –   10:57:42
अमृत  10:57:42 –   12:28:42
काल  12:28:42 –   13:59:42
शुभ  13:59:42 –   15:30:43
रोग  15:30:43 –   17:01:43
उद्वेग  17:01:43 –   18:32:43
शुभ  18:32:44 –   20:01:34
अमृत  20:01:34 –   21:30:25
चल  21:30:25 –   22:59:16
रोग  22:59:16 –   24:28:07
काल  24:28:07 –   25:56:58
लाभ  25:56:58 –   27:25:49
उद्वेग  27:25:49 –   28:54:40
शुभ  28:54:40 –   30:23:31