चोघडिया -21/11/2021

चोघडिया -21/11/2021

चोघडिया -21/11/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
उद्वेग  06:48:03 –   08:07:44
चल  08:07:44 –   09:27:24
लाभ  09:27:24 –   10:47:04
अमृत  10:47:04 –   12:06:44
काल  12:06:44 –   13:26:25
शुभ  13:26:25 –   14:46:05
रोग  14:46:05 –   16:05:45
उद्वेग  16:05:45 –   17:25:25
शुभ  17:25:26 –   19:05:51
अमृत  19:05:51 –   20:46:17
चल  20:46:17 –   22:26:43
रोग  22:26:43 –   24:07:08
काल  24:07:08 –   25:47:34
लाभ  25:47:34 –   27:28:00
उद्वेग  27:28:00 –   29:08:26
शुभ  29:08:26 –   30:48:51