चोघडिया -21/10/2021

चोघडिया -21/10/2021

चोघडिया -21/10/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan
शुभ  06:25:16 –   07:50:21
रोग  07:50:21 –   09:15:27
उद्वेग  09:15:27 –   10:40:32
चल  10:40:32 –   12:05:38
लाभ  12:05:38 –   13:30:44
अमृत  13:30:44 –   14:55:49
काल  14:55:49 –   16:20:55
शुभ  16:20:55 –   17:46:00
अमृत  17:46:00 –   19:21:00
चल  19:21:00 –   20:55:59
रोग  20:55:59 –   22:30:58
काल  22:30:58 –   24:05:57
लाभ  24:05:57 –   25:40:56
उद्वेग  25:40:56 –   27:15:55
शुभ  27:15:55 –   28:50:54
अमृत  28:50:54 –   30:25:54
ReplyForward