चोघडिया -21/07/2021

चोघडिया -21/07/2021

चोघडिया -21/07/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

लाभ  05:35:57 –   07:18:47
अमृत  07:18:47 –   09:01:37
काल  09:01:37 –   10:44:27
शुभ  10:44:27 –   12:27:18
रोग  12:27:18 –   14:10:08
उद्वेग  14:10:08 –   15:52:58
चल  15:52:58 –   17:35:48
लाभ  17:35:48 –   19:18:39
उद्वेग  19:18:39 –   20:35:52
शुभ  20:35:52 –   21:53:06
अमृत  21:53:06 –   23:10:20
चल  23:10:20 –   24:27:34
रोग  24:27:34 –   25:44:48
काल  25:44:48 –   27:02:02
लाभ  27:02:02 –   28:19:16
उद्वेग  28:19:16 –   29:36:

ReplyForward