चोघडिया -21/05/2021

चोघडिया -21/05/2021

चोघडिया -21/05/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

चल  05:27:26 –   07:10:01
लाभ  07:10:01 –   08:52:36
अमृत  08:52:36 –   10:35:11
काल  10:35:11 –   12:17:46
शुभ  12:17:46 –   14:00:21
रोग  14:00:21 –   15:42:56
उद्वेग  15:42:56 –   17:25:31
चल  17:25:31 –   19:08:06
रोग  19:08:07 –   20:25:28
काल  20:25:28 –   21:42:49
लाभ  21:42:49 –   23:00:11
उद्वेग  23:00:11 –   24:17:32
शुभ  24:17:32 –   25:34:54
अमृत  25:34:54 –   26:52:15
चल  26:52:15 –   28:09:37
रोग  28:09:37 –   29:26:58

ReplyForward