चोघडिया -20/06/2021

चोघडिया -20/06/2021

चोघडिया -20/06/2021 1080 1080 ManiBhadra Samadhan

उद्वेग  05:23:25 –   07:08:12
चल  07:08:12 –   08:52:58
लाभ  08:52:58 –   10:37:44
अमृत  10:37:44 –   12:22:31
काल  12:22:31 –   14:07:17
शुभ  14:07:17 –   15:52:03
रोग  15:52:03 –   17:36:49
उद्वेग  17:36:49 –   19:21:35
शुभ  19:21:35 –   20:36:51
अमृत  20:36:51 –   21:52:06
चल  21:52:06 –   23:07:21
रोग  23:07:21 –   24:22:36
काल  24:22:36 –   25:37:51
लाभ  25:37:51 –   26:53:06
उद्वेग  26:53:06 –   28:08:21
शुभ  28:08:21 –   29:23:36

ReplyForward